Folkeskolens Afgangsprøve

Matematiske færdigheder

december 2008

Svarene skrives i de hvide bokse, og du hopper til næste boks med TABknappen.

Elevens navn   
Elevens nr.   
Skolens navn   
Klasse/hold   
 
Elevens underskrift   
 
Tilsynsførendes underskrift   

Inden du fortsætter, skal der laves en udskrift!
Husk at kontrollere, at det udskrevne ser ordentligt ud.

              
 
Tal og algebra
 
1. 4321 + 888   =  
2. 1295 – 750   =  
3. 25 · 17   =  
4. 1806 : 7   =  

 
Omskriv til procent
 
5. 0,12 = %  
6. 1,25 = %  
7. 0,008 = %  

 
8. 3,45 · 10 =  
9. 3,45 : 100 =  
10. 5,3 divideret med 1 tiendedel =  

 
Løs ligningerne
 
11. 5x = 25 x =  
12. 3x - 7 = 2 x =  
13. 2x + 9 = 3x + 7 x =  

 
Udregn
 
14. 18 - 3 · 5 =  
15. 4 - (5 - 2) · 3 =  
16. Kvadratroden af 169 =  
17. 92 =  
18. 104 + 102 =  

 
19. 2 tredjedele + 1 tredjedel =  
20. 1 fjerdedel - 1 femtedel =  
21. 1 sjettedel gange 9 =  

 
Reducer
 
22. a + 2a + 3a =  
23. 3·(4a + b) =  
24. a·(3a - b) =  
 
Geometri
 
  koordinatsystem  
 
  Ved opgaverne 26 og 28 benyttes tegningen på det medfølgende ark.
 
25. Angiv koordinatsættet til punktet A
 
  A = ( ,  )  
 
26. Tegn den linje m, der går gennem punktet A og
punktet med koordinatsættet (1,1)
 
27. Ligningen for m er y =  
 
28. Tegn en linje n, som står vinkelret på linjen m.

 
trapez
 
  Ved opgave 29 benyttes tegningen på det medfølgende ark.
 
29. Indtegn en linje, der deler trapezet i to lige store dele.
 
30. Vinkelsummen i et trapez er  ° 

 
  Ved opgave 31 benyttes det medfølgende ark.
 
31. Tegn en trekant med et areal på 12 cm2.
 
 
 
 
 

 
32. 3018 m = km  
33. 5 km 35 m = m  
34. 24 dL = L  
35. 750 cm3 = L  

 

A = π·r2

V = π·r2·h

Tallet π kan sættes til 3.

   
 
  Cylinder  
36. Arealet af cylinderens bund er cm2 
37. Rumfanget af cylinderen er cm3 
 
 
Matematik i anvendelse
 

Formel

R = rente

K = kapital

p = renten i procent p.a.

d = antal dage

   
 
Jens sætter 6000 kr. i banken til 6 % p.a. i 100 dage.
 
38. Jens får kr. i rente  

 
39. 25 % af 1200 kr. er kr.  
40. 125 % af 1200 kr. er kr.  
41. 25 % af et beløb er 500 kr.
  Hele beløbet er kr.  

 
  Vintertøj  
 
42. Prisen uden rabat på hue, bukser og sweater er i alt
    kr.  
43. Rabatten er kr.  

 
  Temperaturmålinger  
 
44. Torsdag måltes temperaturen til °C  
45. Gennemsnitstemperaturen af de
syv målte temperaturer er
°C  

 
  Appelsiner  
 
46. Et kilogram appelsiner koster kr.  

 
Jens kaster med to terninger.
 
  Terninger med 2 seksere
 
47. Sandsynligheden for at få summen 12 er  

 
En stige står lænet skråt op ad en mur.
 
  skitse med stige
 
48. Stigen er m lang

Tre søskende er tilsammen 31 år. Jacob er dobbelt så
gammel som Lene. Ane er 10 år.
 
49. Jacob er år 
 
Lenes alder betegnes med x.
 
50. Opstil en ligning til bestemmelse af Lenes alder.
 
 

HUSK at lave en udskrift!